Tìm kiếm căn hộ

Bất Động Sản 2024

Đường Bạch Đằng, Đà Nẵng
Phòng ngủ: 1 - 3PN
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2
Sát Cầu Rồng, TP Đà Nẵng
Phòng ngủ: Stu, 1BR, 2BR
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2
Cạnh Cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng
Phòng ngủ: Stu, 1BR+, 2BR, 3BR
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2

Bất động sản cho bán

Tòa P2 - Dự án Sun Cosmo Residence
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 99.6
9.193.992.000đồng
Đường Bạch Đằng, Đà Nẵng
Phòng ngủ: 1 - 3PN
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2
Cạnh Cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng
Phòng ngủ: Stu, 1BR+, 2BR, 3BR
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2
Sát Cầu Rồng, TP Đà Nẵng
Phòng ngủ: Stu, 1BR, 2BR
Phòng tắm: Trên 1
Diện tích: Trên 50 m2